Opa neukt tiener sex in schagen

opa neukt tiener sex in schagen

Neuken in eindhoven borsten negerin

Franke , Nicholas Hamnett Pvt. Caroline Hubbard , Leslie Caron Sra. Kaela Evers , Robert Forster A. Calloway , Luke Wilson Dr.

Peter Flynn , Dipak Pallana Mr. Andreas Tork , Jim Broadbent Dr. Lagermann , Tom Wilkinson Prof. Brooks Malloy , Jessica Collins Dr. Metal Head Hooker , Miguel A. Sticks , Debbe Dunning Pvt. Dutton Huey , Christopher Walken Mr. Smith , Roma Maffia Ms. Jones , Marsha Mason Gov. Goines , David Morse Dr. Frank Ramsey , Matt Craven Lt. Bobby Dougherty , Rocky Carroll Lt. Petrov , Courtney B. Deveraux , Tonichi Fructuoso Sgt. Chi , Jeff Griffith Sgt. Jim Holloway , Peter Nelson Capt.

Crawford , Jophery C. Antonowsky , Jesse D. Kuhn Nathan Arizona Jr. Ida Lowry , Ian Holm Mr. Warrenn , Peter Vaughan Mr. Jaffe , Barbara Hicks Mrs. Dorothy Slater , Christopher Lawrence Dr. John Watson , Denholm Elliott Dr. Brandon , Earl Boen Dr. MacReady , Wilford Brimley Dr. Kramer Hendricks , Collin Wilcox Dr. Gallagher , Ed Wright Mr. Reilly , Richard A. Kenneth Fuller , Marian Waldman Mrs. Harrison , Doug McGrath Sgt. Melik , Don Keefer Dr.

Tryon , John McLiam Dr. Aragon , Bartlett Robinson Dr. Nero , Peter Hobbs Dr. Klein , Peter Masterson Dr. Hassan uncredited , Renato Romano Mr. Lewis Dixon , Natalie Trundy Dr. Stephanie Branton , Eric Braeden Dr. Alex Foster , John Colicos Sgt. Hugh Tarkington , Wolfgang Preiss Gen. Joe Reilly , Greg Mullavy Pvt.

Ed Brown , Michael Sevareid Cpl. Wint , Putter Smith Mr. Turkentine , Günter Meisner Mr. Rolland , Donald Houston Capt. Philip Thomas , Robert Beatty Gen. George Carnaby , Brook Williams Sgt. Harrod , Neil McCarthy Sgt. Bottomly , George Kennedy Det. Tom Wolcott , George Hamilton Capt. Cleehan , Richard X. Ford , Kay E. Thompson as Edwin G. Sam Wood , Lee Grant Mrs. Bellamy , Peter Whitney Off.

George Courtney , Kermit Murdock H. Henderson banker , Larry D. Kiley , Robert Shaw Col. Hessler , Robert Ryan Gen. Grey , Dana Andrews Col. Pritchard , George Montgomery Sgt. Duquesne , Ty Hardin Lt. Kohler , James MacArthur Lt. Weaver , Karl-Otto Alberty Maj. Von Diepel , Telly Savalas Sgt. Jones Arthur hadley , Warren Oates O. Ellis , Dennis Crosby Pvt. Harry Brighton , Claude Rains Mr. Sir Archibald Murray , I. Blues - Norman Taurog, Michael D. Dax , Ralph Meeker Cpl.

Philip Paris , Adolphe Menjou Gen. George Broulard , George Macready Gen. Paul Mireau , Wayne Morris Lt. Saint-Auban , Joe Turkel Pvt. Boulanger , Kem Dibbs Pvt. Lejeune , Timothy Carey Pvt. Flippen Mike, the bartender as J. Anthony Edwardes , Michael Chekhov Dr. Alexander 'Alex' Brulov , Leo G. Fleurot , Norman Lloyd Mr. Graff , Donald Curtis Harry. Hanish , Art Baker Det. Cooley , Regis Toomey Det. Sutton , Vaughan Glaser Mr. Wij van het onderwijs adviseren taalonderwijs.

Opmerkelijk hoe onze formuleringen onbedoeld onze aannames en denkbeelden kunnen blootleggen. Een bevriende fotograaf moest fotograferen in een omgeving met veel prostituees. Met belangstelling had hij de dames opgenomen. Met belangstelling én bewondering, want: Arts in tv-programma over een ziekenhuis tegen een ongeveer achtjarig, verlegen meisje: Dat bepaalde lidwoord in plaats van een voornaamwoord 'uw' of 'je' is altijd onhandig, maar deze merkwaardige combinatie in één zin duidt op beroepsdeformatie.

Kijk hier waarom uw arts zegt dat u 'de onderbroek' 'mag' aanhouden. Tijdens het verslag van de 'Nederlandse Veteranendag' had de NOS-stem het tot drie keer toe over het publiek dat was toegestroomd 'uit alle vier de windstreken'. Ook hier treedt weer het fenomeen op dat verandering van een staande uitdrukking 'alle windstreken' licht vervreemdend werkt. En dat werd nog sterker toen de stem ten slotte sprak over 'alle vier de windstreken van het land'. Nederland heeft namelijk geheel andere windstreken dan pak 'm beet België.

De Taaldokter dacht dat de uitdrukking luidde: Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale betekende het oorspronkelijk 'niet gemakkelijk te vangen zijn' en werd het gezegd van dieren met holen met meerdere uitgangen: Het is altijd wat raar als je iets verandert in dergelijke overdrachtelijke uitdrukkingen; je bent dan geneigd de betekenis weer letterlijk te nemen. In dit geval zou het met opzet gedaan kunnen zijn: Het woord 'modern' was vroeger modern.

Nog niet zo heel lang geleden was het een veelgebruikt adjectief. Je kon een modern huis hebben, een methode kon modern zijn, je kon er een moderne levensstijl op na houden, et cetera. Hoe dit komt is niet duidelijk. Ach, vroegher, thoen allesch beeter wasch Dat dat begrip nog steeds wordt gebruikt. Een rare, onnodige correcte term: Maar blijkbaar is het begrip niet weg te denken uit de school-taal.

Jammer, want elke keer als je het tegenkomt blijft je oog eraan haken en begin je weer te filosoferen over die ouders en verzorgers. Aankruisen wat gewenst is. Letterlijk is 'wonen of werken' natuurlijk het een of het ander. Maar wat geldt voor iemand die in het buitenland woont en wat geldt voor iemand die in het buitenland werkt, zal meestal ook gelden voor wie er woont én werkt.

Dat 'verzorgers' heeft een wat medicaliserende connotatie: Of is dat een besmet woord? Afgelopen week hoorde de Taaldokter er weer een: Nu komt dat wel vaker voor, temidden van het applaus en ook wel gejoel en gefluit, maar meestal gaat het om strategisch opgestelde,  niet te indentificeren bravoroepers. Dit keer echter stond de Bravoroeper vlak achter hem: Dat was voor de Taaldokter aanleiding zich half om te draaien en de man bravoroepers zijn nooit vrouwen eens goed op te nemen.

Er viel verrassend weinig bijzonders te zien aan de Bravoroeper: Dat de Taaldokter onwillekeurige, rukkerige hoofdbewegingen begint te maken als hij een bravoroeper hoort, ligt dan ook niet aan het woord. Het heeft ermee te maken dat eigen onderzoek uitwijst dat 92 procent van de bravoroepers ook Vroegklapper is altijd als eerste applaudisseren, nog voor de laatste noot is uitgeklonken of het doek is gezakt, voornamelijk om bekendheid met de uitvoering te etaleren , 89 procent ook Staande-ovationist ongeacht de kwaliteit van het gebodene, onmiddellijk na afloop ostentatief en luid klappend opstaan , en soms zelfs Meeneuriër 45 procent.

Er kwam een jongeman aan de deur van de Taaldokterpraktijk. Dat zou voor iedereen beter zijn, daar kwamen zijn wervende woorden op neer. En om dat te illustreren sprak hij gewichtig: Het kán natuurlijk wel. Je kunt ergens van genieten. Eventueel dus ook van 'voordelen'. Vroeger genoot je - tegenwoordig geniet je ervan, daar komt het op neer. En dat valt eigenlijk niet te genieten.

Het mag natuurlijk best, die ronkende dooddoeners van de overheid gewoon overnemen, maar wat betekent zoiets nou eigenlijk? Dat 'pakket aan maatregelen' is het bekende 'maatregelenpakket' uit de reeks holle platitudes die verder bestaat uit woorden als 'redengeving', 'taakstelling', 'smaakbeleving', 'verwachtingspatroon', 'tijdsbestek', 'prijsstelling' en 'problematiek'. Allemaal termen die gewichtiger moeten overkomen dan hun gewone - kortere - alternatieven.

Wie geen reden vraagt maar een 'redengeving', geen taak heeft maar een 'taakstelling', geen verwachting maar een 'verwachtingspatroon' en geen probleem maar 'problematiek' doet dik.

Vaak werkt dat averechts, maar het is ook kolderiek. Met dat 'maatregelenpakket' is nog meer aan de hand. Het lijkt een soort tastbaar hulpmiddel, een ambachtelijk instrument waarmee de gemeenteambtenaren de lege kantoren gaan vullen. Zeker als dat pakket ook nog eens is 'gemaakt'. Op een draaibank in de catacomben van het stadhuis, door de oude pakkettenmaker. En dan heeft 'pakket' ook nog eens zo'n feestelijke connotatie! De 'maker' van zulke woorden suggereert daarmee concrete kwaliteiten die weinig te maken hebben met de meer abstracte werkelijkheid: Overigens is dat 'pakket aan maatregelen'  ook nogal onhandig geformuleerd.

Het roept de weerman in herinnering die het had over 'een pluk met bewolking'. Je hebt het toch ook niet over een toefje met slagroom? En mag je dan reageren? Het allerlaatste, ultieme finest moment. Het zijn wat clichématige zinnetjes die op het eerste gezicht omtrekkende bewegingen maken rond hun eigen betekenis.

Maar er is meer aan de hand. Deze woordjes lijken in dergelijke zinnen nauwer verbonden te raken met het werkwoord dan in andere constructies met dezelfde werkwoorden.

Ze vormen een sterkere betekeniseenheid met dat werkwoord. Je kunt ze wel door elkaar vervangen, maar niet weglaten zonder die eenheid — en daarmee de aard en betekenis van dat werkwoord - aan te tasten. Je hoort dat ook aan de veranderende klemtoon. Daarom is het ook een beetje flauw om te vragen: Dat is aanleiding voor verbazingwekkende, steeds luidere uitweidingen over niets in het algemeen en alles in het bjjzonder - tot de tijd blijkbaar alweer op is en de 'tv-maker' zich herpakt om ter afronding van alweer een verheffend brokje televisie toch nog even aandacht te besteden aan het boek: We vreesden even dat het een leuk boek was om gebakken eieren op te serveren of te korte stoelpoten mee te ondersteunen.

Knevel en Van den Brink van de EO spraken met een arts en een deskundige die het oneens met hem was over diëten. Zij noemden de arts daarbij zonder blikken of blozen 'dieetgoeroe'. Zoals achttienjarige zang- en huppelmeisjes die drie minuten op tv zijn geweest 'stijliconen' worden genoemd, zo is iemand die een boekje over afvallen publiceert onmiddellijk 'dieetgoeroe'.

Zo'n goeroe kun je achter elke boom vinden. Er viel meer twijfelachtigs op te tekenen. De man was niet alleen 'dieetgoeroe', maar werd ook 'dokter Frank' genoemd, door zowel de interviewers als zijn opponent - en één keer zelfs door hemzelf.

Niet gewoon 'meneer' of desnoods 'dokter' en dan zijn achternaam, maar 'dokter Frank', alsof hij al jaren bij je over de vloer komt, je ouders heeft geëuthanaseerd en de navelstreng van je kinderen doorgeknipt. De doctor Phil van de Lage Landen: Hij liet zich dat graag aanleunen: Barend tot FC Twente-voetballer D. Landzaat na de verloren wedstrijd om het landskampioenschap: Het antwoord is de Taaldokter door de irritatie dan ook ontschoten.

Rutten van voetbalclub PSV debiteert een fraaie inleiding op wat geen antwoord zal blijken te zijn, gevraagd naar zijn inschatting van de kans dat hij volgend seizoen nog dezelfde functie heeft: Dat past in het riijtje 'redengeving', 'taakstelling', 'smaakbeleving', 'geurbeheersing', 'verwachtingspatroon', 'maatregelenpakket', 'tijdsbestek', 'prijsstelling' en 'problematiek'.

Onlangs publiceerde het onvolprezen Taalpos t een tip over het gebruik van het woord 'percentage' in combinatie met 'procent': Interessanter is dat Taalpost de opvatting onjuist noemt dat 'een percentage van 5 procent' dubbelop is: Er zijn grootheden die worden uitgedrukt in een eenheid die erop lijkt, zoals voltage, wattage en percentage, maar dat is geen belemmering om volt, watt en procent te noemen: Het is echter logisch om dat niet te doen, want dergelijke formuleringen zijn zowel gebruikelijk als begrijpelijk.

Dat 'procent' in 'een percentage van vijf procent' is wel degelijk overbodig, omdat percentage, anders dan gewicht en lengte, slechts in één eenheid wordt uitgedrukt: Bij gewicht en lengte is het wél noodzakelijk om de eenheid te noemen, omdat die grootheden niet alleen worden uitgedrukt in kilo's en meters, maar ook in bijvoorbeeld grammen en decimeters; je kunt er slechts naar gissen of je in staat zult zijn een 'gewicht van vijf' te verplaatsen', zolang je niet weet of het om grammen of tonnen gaat.

Dat de eenheid wel wordt genoemd bij voltage en wattage die ook slechts in één eenheid worden uitgedrukt  is geen reden om dat bij percentage dan ook maar te doen: Dezelfde reisbegeleider die eerder berichtte over de Mooietogus Ammeretus meldde de Taaldokter een uitspraak van een reiziger in zijn groep.

De wetten van de groepsdynamica bepalen dat zo'n verzameling mensen - naast De Notoire Klager, Het Gezelligheidsdier en De Man Die Alles Beter Weet - altijd een Natuurlijke Leider heeft, meestal een gepensioneerde filiaalchef in een tropenvest, die op de laatste dag de fooien voor de reisbegeleider invordert en die vervolgens namens de groep toespreekt.

In dit geval was het de heer S. Prachtige, plastische manier van zeggen. Arts-assistent op tv tegen patiënt met gebroken ruggenwervel: Waarom niet gewoon 'zitten'? Door dat prefix '-op' krijgt het werkwoord iets meer van een handeling, een verandering van situatie - een beetje zoals 'opstaan' verschilt van 'staan'.

Maar daar lijkt het niet om te gaan: Niet handig, ook omdat de onontkoombare associatie met 'pootjes geven' dat 'opzitten' iets denigrerends geeft. Uit de tv-reclame van luchtverfrisserproducent Airwick: Geweldige vondst om zo'n toch wat zijig product aan de man te brengen, dat gebruik van het woord 'beheersing': Gelukkig hebben we Totale Geurbeheersing. De ondraaglijke leegheid van het communicatiejargon.

Wat dat voor workshops waren? Nou, inspirerende workshops, wat dacht je! En voor wie dan? Wat je ermee kon? Een richtpunt dat strategie, communicatie, marketing, HR en de lijn met elkaar verbindt.

In het nieuwe corporate merkdenken wordt het corporate merk een strategisch managementinstrument dat doelgericht en doelbewust wordt ingezet om strategie te realiseren, veranderingen te managen, fusies van smeermiddel te voorzien of bijvoorbeeld klantgericht te worden. Was dat niet precies wat je altijd al had gewild maar nooit kon: Dit beloofde Leuk 4. Je kon inmiddels nauwelijks wachten tot je je portemonnee mocht trekken.

Erg belangrijk allemaal, gezien wat jij als adviseur wilde: Een stempel drukken en daar de resultaten van zien: Zou de Taaldokter losbarsten in laaglandse hymnen, zich schaterend van zijn stoel storten, knarsetandend zijn haren uit het hoofd trekken, of toch maar zichzelf kietelen om een glimlach te forceren? Hij besloot het te houden bij een open mond van verbazing: We doen niet eens meer ons best het aantrekkelijk te formuleren, en zo lang niemand het merkt gaan we gewoon door.

Uit een mailtje van de klantenservice van TNT Post: Waarin 'gaf' hij nu iets 'aan'? Beetje slordig, zo'n anakoloet als opening. De Taaldokter had precies geschreven waar het op stond hoor: En die was niet bedoeld om de 'dienstverlening te verbeteren', maar om dat tijdschrift waarvoor betaald wordt gewoon in de bus te krijgen. Ze weten het tegenwoordig allemaal, de helpdesks en servicecenters , dat ze wellevend moeten schrijven dat ze zich 'kunnen voorstellen dat dit heel vervelend voor u is' en hun excuses aanbieden.

Service met een glimlach, noemden ze dat vroeger. Maar wie je klacht een 'signaal' noemt en een helder betoog 'iets aangeven', lacht een slechtzittend kunstgebit bloot. En de oogjes lachen niet mee. De Volkskrantredacteur zal wel een jolige bui hebben gehad, toen hij schreef over dat 'aangaan van een relatie met Jezus Christus', dacht de Taaldokter - maar het staat echt op de website van de organisatie die homo's wil bekeren: Verrassende kop in Het Parool: De Taaldokter verkeerde eigenlijk in de veronderstelling dat zwerfjongeren per definitie dakloos waren.

Het is een kwestie van definitie: De regelmatig voorkomende combinatie 'dak- en thuislozen' roept dan weer de vraag op wanneer je aan zo'n 'dak' kunt refereren met 'thuis'. Deskundige op tv wil duidelijk maken dat het eten van biologisch vlees - naast de bekende voordelen - ook nog eens een goed gevoel van eigenwaarde oplevert.

Maar hij zegt enigszins freudiaans: Goed dat daar ook eens aandacht aan wordt besteed. Gisteren zat ie daar een beetje tussenin. Gisteren vond de Taaldokter hem maar zozo. Een interessant artikel in Onze Taal van P.

Hij vindt het zorgwekkend dat mensen zich ergeren aan modale betekenisverschuivingen: En dat zou kunnen leiden tot een armoedig lexicon van eendimensionale betekenissen.

Nu heeft ook de Taaldokter een warme liefde voor de rijkdom aan nuances, tonen, schakeringen en connotaties van woorden, maar soms voelt hij toch nadrukkelijk mee met de klagers. Vreselijk is het niet, een arts die met een hoofdknikje zegt: Glashelder, en de kans dat de patiënt reageert met: Dan moet u daar even gaan liggen. De onderbroek mag u aanhouden. De Taaldokter adviseert de arts daarom minstens drie maal daags te oefenen met zorgvuldige formuleringen in vaak toch al gevoelige situaties.

Dat vergt enig inlevingsvermogen en inspanning, maar verlicht de pijn - en is daarmee uiteindelijk effectiever. Een Deskundige Dame op tv over dieren in de zogeheten megastallen: Een formulering die de 'vertoner' reduceert tot een geestelijk gehospitaliseerde statistische voetnoot, en ook nog lijkt te impliceren dat het 'vertoonde gedrag' in de eerste plaats onderzoeksobject voor de Deskundige is.

Of vertoont de Taaldokter nu te veel kritisch gedrag? In de tv-reclame voor een zalfje wordt beweerd dat dit dient voor 'een gezonde tent'. De Taaldokter krijgt daarbij merkwaardige associaties. Hij vermoedt dat ook hier de vrees om elitair over te komen de oorzaak is. Zie ook de keelpastieljes. Aarsman in De wereld draait door over straatonderwijs in India: De Taaldokter hoorde er weer één in het rijtje 'redengevingen', 'taakstellingen', 'smaakbelevingen', 'verwachtingspatronen', 'maatregelenpakketten', 'tijdsbestekken' en 'prijsstellingen': Beetje raar is het voorbeeld wel, want waar 'problematiek' op zichzelf iets eufemistisch heeft, wordt dat enigszins tenietgedaan door 'stevige', zou je zeggen.

Er zullen weinig mensen zijn die zeggen 'Hij heeft [een] problematiek' in plaats van 'Hij heeft een probleem', maar de Taaldokter adviseert ook in combinaties met bijvoeglijke naamwoorden toch maar te kiezen voor 'problemen'. Op de tentoonstelling 'Reclameklassiekers' in de Amsterdamse Beurs van Berlage wordt geprobeerd 'de Nederlandse volksaard' te duiden. Dat levert, in het nisje waar sport in de reclame wordt geïntroduceerd met obligate praat over het Nederland waar je maar gewoon moet doen omdat je dan al gek genoeg doet, een paradoxaal pareltje op.

Anderzijds vinden 'we' namelijk ook: Als de Taaldokter het goed begrijpt vinden 'we' dus dat we niet trots mogen zijn op wat we hebben bereikt, alleen op de gewoonheid die we daarbij hebben weten te behouden. De werkelijkheid is dan ook een stuk perverser: Maar niet al te gewoon want dan gaat de lol eraf, en intussen zegt men nuffig dat 'we in dit land geen sterren kunnen aanbidden'.

Trots zijn op bescheidenheid? Dat zouden 'we' wel willen! Als je iets kunt zeggen over 'de Nederlander' dan is het dat hij er een merkwaardig genoegen in schept om het luidst te roepen dat je 'in dit landje je hoofd niet boven het maaiveld uit mag steken omdat die dan genadeloos wordt afgehakt. Een soort persiflage op een satire met een dubbele bodem. Beknopte samenvatting van een verbazingwekkende avond, in het Parool van vandaag: Een opvallende formulering van staatssecretaris H.

Bleker gisteravond bij Pauw en Witteman over de gevolgen van de ontwikkelingen in Egypte: Klinkt een beetje als 'En. Hoe ongebruikelijk ook, eenmaal ingezet is het vervolg van de constructie logisch: Omdat Bleker blijkbaar de tweeledigheid van de gevolgen wilde benadrukken, zag hij zich genoodzaakt dat 'maar' in te voegen - daarmee ook een tegenstelling tussen die twee aspecten suggererend.

Had hij zich dat tevoren gerealiseerd, dan had hij waarschijnlijk gekozen voor: De formulering mag logisch zijn, nodig is zij niet: Misschien vreesde Bleker halfbewust niet duidelijk genoeg te zijn voor de gemiddelde kijker, zonder dat 'maar'.

Toch zou het jammer zijn als zij verdwenen. De Taaldokter kreeg de volgende vraag. Ja, ik las het goed: Aan welke ziekte lijdt dit iFlymagazine, Taaldokter? Meer over de achtergronden van dit verschijnsel hier.

Het was de schrijver echter begonnen om het woord 'inspirationeel'. Ja, dat lijkt wat merkwaardig. Waarschijnlijk is gewoon 'inspirerend' bedoeld, maar is - naar Engels voorbeeld inspirational - 'inspirationeel' gebruikt. Een korte internet speurtocht leert dat de meningen verschillen over de juiste toepassing in die taal van inspiring en inspirational , maar dat laatste lijkt in elk geval vaker voor te komen dan ons 'inspirationeel'. Je kunt beter gaan werken!

Misschien klinkt alles wat te maken heeft met 'inspireren' de meesten tegenwoordig wel in de oren als trekken aan een dood paard. Hoe dit zij, de Taaldokter is een sucker voor de manier waarop kleine vormveranderingen, door bijvoorbeeld voorvoegseltjes en uitgangen, allerlei betekenisnuances of grote -verschillen kunnen bewerkstelligen, en stilletjes hoopt hij binnenkort zelf een folder in de bus te krijgen met niet-frustrationele, vibrationele aanbiedingen.

Nog even naar aanleiding van Het einde van de uitgeverij: En dat was nog slechts pagina 1. Naast de merkwaardige constructies valt vooral het gebrek aan moeite op om oorverdovende clichés te vermijden. De Taaldokter komt niet vaak in snackbars, en verbaasde zich over de folder in de bus die de 'kapsalon' aanprees. Even googelen leerde dat er als sinds een zeer luisterrijke snack door Nederland waart. Inmiddels schijnen er ook 'kipsalons' en 'vissalons' te worden geserveerd. Hebben uitgevers van papieren boeken nog bestaansrecht, over pakweg vijf jaar?

Over die vraag organiseerde de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam de bijeenkomst Het einde van de uitgeverij? Dat de avond plaatsvond in het Comedy Theater, was veelzeggend. Volgens de aanwezige schrijvers, lezers en internetspecialisten moet de branche zich opmaken voor een aardverschuiving, maar lijkt zij zelfs niet voorbereid op een lichte schok.

Klik hier voor een uitgebreid verhaal pdf. Zij beleden een heilig geloof in het papieren boek en vonden elkaar in een verbeten apologie van het huidige bestel. Er ontvouwde zich een waaier aan zonderlinge redeneringen. Wij zijn nodig omdat we onmisbaar zijn. En we zijn onmisbaar omdat we nodig zijn — daar kwam het op neer. Kochten de meeste lezers niet in de vertrouwde boekwinkel? Hoeveel e-books werden er nu helemaal verkocht?

En waarom zouden auteurs zich het hoofd breken over de financiën? Maar om wie draait het nou? Als de generatie die opgroeit met beeldschermen geen papieren boeken meer wil? Als ondernemende auteurs andere zelfstandigen inhuren voor redactie, marketing, vormgeving en verkoop, en zo zelf zeggenschap krijgen over proces en opbrengsten?

Als internet meer inzicht biedt in de publiekssmaak dan het oordeel van uitgevers? Als lezers online investeren in boeken? Dan staan de verhoudingen in de boekenbranche net zo op hun kop als in de muziekindustrie. Nee, e-books zijn geen fysieke boeken — maar wel veel goedkoper te produceren en verspreiden. En consumenten betalen daar graag een redelijke prijs voor. Natuurlijk verdwijnt het papieren boek. Wie ontvangt er nog wel eens een telegram?

Natuurlijk zullen schrijvers het heft steeds vaker in eigen hand kunnen nemen. Een zegen voor auteur én lezer. Overigens ook voor onze leefomgeving - en voor de kwaliteit van het aanbod, als uiterst matige schrijvers niet meer worden gehypet door geoliede machines. Slechts een enkeling voelde het trillen van de grond. Want kostte dat twitteren niet heel veel tijd? Nou ja, er zouden misschien taken worden overgenomen door nieuwe spelers.

Zich bezinnen op hun rol? De uitgevers leken er zelfs niet over te willen nadenken. Aannemelijker is dat zij veinsden de veranderende verhoudingen niet serieus te nemen: Onbegrijpelijk was het nauw verholen dedain voor schrijver en lezer waarmee dit gepaard ging. Als die houding representatief is voor de branche, zal er inderdaad maar een enkeling overblijven: Terwijl de eerste barsten in de vloer zichtbaar werden en de zaal begon te schokken, verhief een oude struisvogel moeizaam zijn kop uit een stapel half vergane boeken, schudde enkele vergeelde snippers van zich af, knipperde tegen het licht en kuchte amechtig: Een niet onbegrijpelijke constructie hij had ook iets kunnen zeggen als 'een voorbij station' , en wellicht een hypercorrectie in een flits dacht de spreker beter 'stadium' dan het misschien wat plastische 'station' te kunnen gebruiken, zoals sommigen het menen te moeten hebben over 'de voetbalstadia in Nederland'.

Hoe dit ook zij, aan het geestesoog van de Taaldokter trok een lange rij gepasseerde stadia voorbij, waar mensen stonden te wachten op treinen die nooit zouden komen.

Van de website van de Amsterdamse Dienst Milieu en Bouwtoezicht: Te maken hebben met , sprake zijn van , het geval zijn: En ze werken averechts, want ze roepen meer vragen op dan ze beantwoorden - wat men precies wil zeggen blijft onduidelijk.

De lezer vraagt zich onmiddellijk af: Ook na het tijdperk J. Balkenende groothandelaar in 'het geval-', 'sprake van-' en 'te maken hebben met'-constructies tieren dergelijke moeizame wrochtsels welig. Dat iets 'de invoering van een wet', 'angst onder de bevolking', 'verrommeling van het landschap' gewoon is , heerst of in dit geval bijvoorbeeld 'wordt verwacht', lijkt steeds zeldamer.

Adequater was natuurlijk geweest: Er is sprake van vaagheid. De Taaldokter verbaasde zich weer over het cijferfetisjisme tijdens de city-tour , op de rode dubbeldekker die hem door de nieuwe stad reed, met achter hem twee dronken Finse pubers en voorin een Amerikaans echtpaar met een verveelde dochter, terwijl hij in de stijve bries de pet op het hoofd trachtte te houden, het ene oortje van de krakende headset in het oor pogend het door een student Engels ingesproken bandje te verstaan, boven de enthousiaste, onafgebroken in haar eigen taal in een te luid afgestelde microfoon sprekende gids uit , en de camera voor het oog.

Aan uw linkerhand ziet u in de bocht de Oude Burcht liggen, die in door zeshonderachtentwintig monniken is gebouwd. Bij de poort staat het beeld van de Grote Vrijheidsstrijder, in opgericht ter ere van Hier worden van oudsher de belangrijkste beslissingen genomen en in de naaste omgeving vinden wij dan ook vele bars en gezellige kroegjes die zijn vernoemd naar de volksvertegenwoordigers van Dan naderen wij nu het Financiële District.

Hier is het een komen en gaan van Jaarlijks vinden hier zevenhonderdtweeëndertig voorstellingen plaats, variërend van De elf soorten aangeplante oevergewassen worden voor vijfennegentig procent gebruikt in de industrie, waar, zoals gezegd, eenenveertig procent van de bevolking een arbeidsplaats Denkt u aan uw gids? Een gouwe ouwe, nu aangetroffen in een scriptie: Afgezien van het Balkenende-achtige 'lekker-belangrijk'-gehalte van de mededeling, valt de constructie verantwoording dragen voor iets op.

Verantwoording leg je af - bijvoorbeeld nadat je ter verantwoording bent geroepen - over iets waarvoor je verantwoordelijkheid hebt, draagt, hebt aanvaard, genomen of zelfs opgeëist. Het is overdreven om te zeggen dat het gebruik van verantwoording dragen  in plaats van verantwoordelijkheid dragen onverantwoord is en de taalgebuiker die het doet onverantwoordelijk, maar een aandachtpuntje blijft het.

Zelfs op internet geeft van ruim anderhalf keer zoveel treffers als tussen , terwijl je best kunt verwachten dat zo'n uitdrukking vaker wordt verhaspeld - maar niet in 'commercials'; of wel?

Er zal over nagedacht zijn. Is van te onduidelijk? Of moet die afwijking van de standaard juist de aandacht trekken en misschien zelfs irritatie wekken, wat, zoals bekend, uitstekende propaganda is? De wegen der reclameschrijvers zijn ondoorgrondelijk. Het is altijd aardig als een spreker zijn eigen dubbelzinnigheid niet doorheeft, en soms bijna niet te geloven, zoals wanneer presentator A.

Boomsma de kijkers van een tv-programma over softdrugs er fijntjes en zonder knipoog op wijst dat ze kunnen reageren via Twitter: Uit de sportwereld was al bekend dat velen liever spreken over 'medaljes' of, ook niet bijster smakelijk, 'plakken' dan over 'medailles'. Nu hoorde de Taaldokter in een tv-reclame 'keelpastieljes' aangeprezen worden. Een andere verklaring dan vrees te worden versleten voor bekakt of overdreven als je gewoon 'pastilles' zegt is er niet; de uitspraak van 'ajje' is niet bijzonder lastig voor de gemiddelde Nederlander, gegeven de populariteit van 'Ajje' voor 'Als je Gehoord uit de mond van een Facebook-hater, op de vraag waarom hij niet 'op Facebook zat': Afbeelding openen of bekijken als pdf.

Steeds vaker te signaleren: De voorbeelden zijn talrijk: Die toenemende populariteit van 'situatie' past in de tendens van taalvervaging, de neiging multifunctionele, poly-interpretabele formuleringen te gebruiken.

Een ambtenaar die een burger schrijft over diens 'vergunningsituatie' bedoelt gewoon: De voetbalverslaggever die het heeft over een 'overtalsituatie' kan dat meestal niet eens zonder nog meer vage terminologie: Nu hoorde De Taaldokter weer iemand zeggen: Nee, want het ging gewoon om een gezin, niet om 'een soort gezin' of 'een met een gezin vergelijkbare situatie'. Zoals hier terecht niet wordt gesproken van een 'opvangsitutatie', zo had er dus beter gewoon 'gezin' gezegd kunnen worden.

Terugvalsituatie en de Sprake van-ziekte onder Ziektebeelden. De Taaldokter woonde wat sacherijnig een enigszins stroperig overleg bij, door een andere deelnemer aangekondigd als 'uitgebreid gesprek', welke formulering maar in het hoofd bleef rondzingen - 'uitgebreid gesprek, uitgebreid gesprek' - totdat hij plotseling hoorde: Al eerder tekende de Taaldokter op - uit de mond van, hoe kan het ook anders, zou je bijna zeggen, een voetbalcommentator: Bijna onmerkbaar, want in eerste instantie valt je nauwelijks iets op.

Maar wel onzin, want bij nadere beschouwing is dat 'doen laten' natuurlijk dubbelop - maar waarom? Is het omdat de formulering met alleen 'doen' een beetje uit de tijd raakt, zodat de schrijver niet meer zeker is of die wel volstaat? En is alleen 'laten' weer wat te cru?

Het heeft de Taaldokter flink doen laten peinzen, maar hij komt er niet uit. Tegen iemand die zojuist een speech heeft gehouden: Tegen interviewer die een lastige vraag stelt over bezuinigingen: Assange wordt verdacht van verkrachting en seksuele intimidatie. De Volkskrant over de aanklacht van een van de twee vrouwen: De vrouw wilde niet meer , maar de man 'bleef seks met haar hebben'. Dat kale 'seks hebben' impliceert toch enige mate van wederzijdse instemming, zou je zeggen.

Op deze manier klinkt het bijna als 'bleef het leuk met haar hebben'. Een toevoeging als 'tegen haar zin' zou dat hebben kunnen voorkomen. Het wat abstracte 'bleef doorgaan' had ook gekund. Ook een ouderwetser aandoende term was mogelijk geweest: Lastig te definiëren ook, leert bijvoorbeeld het verleden van B. Assanges verdediging is voorspelbaar: Nog meer windhandel in het rijtje 'redengevingen', 'taakstellingen', 'smaakbelevingen', 'verwachtingspatronen' en 'maatregelenpakketten': Belangrijke Man zegt op tv: Taal en politiek, het zal wel nooit wat worden.

Die conclusies staan in het rapport onder de kopjes:. Een fraai voorbeeld van zaken complexer presenteren dan ze zijn. In dit geval door slechte kopjes. Goede kopjes helpen de lezer; slechte sturen deze met een kluitje in het riet, zoals hier. Want bij doorlezen blijkt al spoedig dat onder de kopjes weliswaar niet geheel dezelfde, maar toch verrassend gelijkaardige zaken aan bod komen.

En je hoeft geen close reader te zijn om te zien dat de eerste drie kopjes eigenlijk precies hetzelfde betekenen. Hier blijkt het belang van gelijkvormige kopjes. Eigenlijk was de oorzaak van die verkiezingsuitslag natuurlijk gewoon een gebrek aan kwaliteit — een gebrek dat fraai wordt weerspiegeld in de conclusies van dit rapport.

Op tv sprak weer eens iemand over 'agressiviteit'. De Taaldokter heeft het liever over 'agressie', maar dat is slechts een kwestie van smaak: Van Dale geeft als betekenis van 'agressie': Vermoedelijk wordt in verband met concrete personen of situaties dus eerder 'agressie' gebruikt, en, verwijzend naar die meer algemene staat, 'agressiviteit'.

Een aardige betekenisnuance, blijkbaar veroorzaakt dat suffix -teit. Dat roept de vraag op: Journalisten hebben er een handje van, maar in de dagelijkse omgang merk je het ook vaak: Het gaat om meer verkapt seksime in de taal, dat wel een in het oog springende exponent heeft: Zo sprak tv-presentator J.

Pauw onlangs in één zin over 'Rutte' en over 'Femke', bedoelend de premier en GroenLinks-fractievoorzitter F. Zul je allicht af en toe iemand horen verwijzen naar 'Femke' met 'mevrouw Halsema', of - beter nog, maar nóg minder frequent - 'Halsema', wie het heeft over de minister-president, de PvdA-voorman of de PVV-leider, zal zelden in het openbaar reppen van 'Mark', 'Job' of 'Geert'.

De enige uitzondering op deze regel zijn uitlatingen - veelal in campagnetijd of tijdens partijcrises - van partijgenoten van de man in kwestie, waarin zij hem bij de voornaam noemen om eenheid in de partij te suggereren.

Het aardige is dat dat nu juist krachtig werkt. Maar in niet-heikele tijden vervalt men weer graag in het 'de heer'-jargon. De journalisten-voornaam-noemers zulen zich verdedigen met het argument dat ze het onderwerp van gesprek persoonlijk kennen of er een vriendschappelijke band mee hebben wat het door hen nagestreefde imago van onafhankelijkheid niet bepaald een krachtige impuls geeft , maar eigenlijk zeggen ze gewoon 'meneer' en 'vrouwtje'.

En dat is de reden dat op deze website gewoonlijk naar mensen wordt verwezen met hun initiaal en achternaam. Sharpe, van wie van alles werd gezegd, 'als zou hij een pornobron zijn'. Mooi woord, en hij bedoelde natuurlijk: Een taalpurist zou misschien zeggen: Diezelfde purist zou, als hij consequent was, ook uitspraken moeten afwijzen als: Want die zeggen eigenlijk hetzelfde - 'als zou hij zijn'.

Toch vallen dergelijke constructies regelmatig op te tekenen. Waaruit maar weer eens blijkt dat we voor purisme niets kopen. Of het nu een aanvoegende of voorwaardelijke wijs is, of nog iets anders, in die typische combinatie met 'als', dat 'als ware hij En die 'wijzen' roepen alleen maar problemen op.

Moge alle verantwoordelijken blijvend getroffen worden door rode wangbloos. Dus wat moet de taalvakman of -vrouw? De woorden van Wim T. Een nieuwe in het rijtje '-gevingen', '-stellingen', '-belevingen', '-patronen' en '-pakketten ': Tijdens een gesprek in tv-programma Buitenhof over de bezuinigingen in de kunstsector liet een van de sprekers zich ontvallen: Een orkest met een taakstelling.

Iemand die dat zegt, moet wel een Man met een Missie zijn. Maar waarom zei hij niet gewoon: Om dezelfde reden als mensen het hebben over 'redengeving', 'vraagstelling', 'smaakbeleving', 'verwachtingspatroon' en 'maatregelenpakket' dus.

Dikdoenerij en gebakken lucht willen verkopen. Terwijl zijn boodschap juist sterker zou zijn geweest als hij 'taken' had gebruikt. Of het om een blazersensemble ging kan de Taaldokter zich niet herinneren, maar dat gebruik van 'taakstelling' is windhandel. Mooie doem-beeldspraak in een mailtje van de Kamer van Koophandel Amsterdam: Conflicten op het werk.

Alles kan of moet 'bespreekbaar' worden 'gemaakt'. Maar wat is dat eigenlijk, dat 'bespreekbaar maken'? Mensen net zo lang martelen totdat ze ergens over willen praten? Ze 'schoppen tot ze een geweten hebben'? De term wordt alleen veelvuldig misbruikt met name door politici , bijvoorbeeld door midden in een gesprek te melden 'Ik wil dit gewoon graag bespreekbaar maken', terwijl het al een half uur gaat over wat er dan 'bespreekbaar' moet worden 'gemaakt'.

Praatjes voor het publiek en voor de vaak. Iets 'bespreekbaar' hebben 'gemaakt' is inmiddels ook een verworvenheid waarover je je trots niet onder stoelen of banken dient te steken. De bespreekbaarmakers suggereren dat juist en alleen zij het 'aandurven' 'taboes te doorbreken' en 'helderheid te verschaffen' - daarbij structureel tegengewerkt door achterbaks gekonkel en slinkse machinaties van Geheime Krachten.

Een te wantrouwen type. Waarover men kan spreken, dat hoeft men niet bespreekbaar te maken, om Wittgenstein te parafraseren. Vaker gehoord, en, natuurlijk, een verspreking. Maar ligt daar een mechanisme aan ten grondslag? Werd hier in plaats van 'frauderen' het nieuwe werkwoord 'frauduleren' afgeleid van het bijvoeglijk naamwoord 'frauduleus'?

Fraude - frauduleus - frauduleren? Zegt die man ook: De mirakulerende arts genas de tuberculerende lijder aan de weing scrupulerende ziekte op fabulerende wijze?

We kennen ze allemaal: Bedrijven schijnen dergelijke termen voornamelijk te gebruiken omdat er geen Nederlandse alternatieven voor zijn, of omdat ze sterk ingeburgerd zijn in de branche. De Taaldokter was wel verbaasd op de website van de universiteit te lezen dat 'de meest voorkomende Engelse termen zijn: Sinds Cicero een Engelse term. De Taaldokter vandaag in Trouw over de constructie 'inzetten op' in het regeerakkoord: Bij het verscheiden van H. Mulisch dacht de Taaldokter glimlachend terug aan teletekst, dat drie jaar geleden kort berichtte over de tachtigste verjaardag van de schrijver, op één pagina met twee andere onderwerpen.

Een - naar hij aanneemt onbedoeld - vermakelijke combinatie. De berichtjes begonnen als volgt:. Hoewel het volgens de Taalunie in Nederland 'standaardtaal' is, keek de Taaldokter er van op toen hij van de hand van een bekende dichter las: In het restaurant zaten een man en een vrouw tegenover elkaar: Misschien dat hij zo luid sprak omdat hij even vergat dat er nog meer mensen aanwezig waren.

De vrouw werd steeds stiller, en, naar het scheen, steeds kleiner, terwijl de man het al een kwartier had over 'de grote projecten die ik draai'. Als je dat kunt zeggen, draai je je hand niet om voor zo'n project, je doet het in een handomdraai, hoe groot het ook is.

Lopendebandwerk voor jou, bijna, Grote Projecten draaien. Wel goed om er toch even bij te vermelden dat het Grote Projecten zijn. Dat ze niet denkt: Toch maar eens de Taalprof geconsulteerd over die GeenStijl-kwestie.

Op het blogje van gisteren 'Geenstijl bij zinnen? Het voelt ook qua functie als een bijvoeglijke achtergrondinfo bijzin bij de naam van de twitteraar, vind je niet? Maar vervolgens bedacht hij: Het leek hem op een of ander manier niet aannemelijk dat daarin 'die' ontbreekt: Voor zover de Taaldokter kon nagaan, is de vorm met bijzinvolgorde en de persoonsvorm achteraan later gevormd, naar aanleiding van die eerste.

Enfin, het blijft bij psycholinguïstisch hineininterpretieren. Overigens heeft het tegenwoordig deelwoord 'er het zijne van denkend' blijkbaar afgedaan ter beschrijving van de staat waarin schrijvers verkeren - iets waarvoor we in veel gevallen dankbaar mogen zijn 'verblijvend' , maar in deze gevallen was het juist zeer op zijn plaats geweest.

Het altijd enigszins miskende toontje moet je liggen, maar het grotendeels ontbreken van de gebruikelijke slordigheidjes en wartaal zijn een verademing. Een verrijking van de Nederlandse taal waren trouvailles zoals dat 'reaguurders', woorden met 'o's' schrijven met 'eau's' 'heaumeau' en 'hoor' en 'haar' als 'heur' niet: Zoals de ook veel gebezigde constructie met 'doen': Spijkers het patent op had: Op het blog en overigens ook via Twiiter is het gebruikelijk om berichten te laten volgen door regie-aanwijzingachtige beschrijvingen van wat de schrijver denkt of doet, tussen sterretjes: Heel gewone toevoegingen eigenlijk, behalve dat ze - waar de berichten zelf meestal gewoon in de ik-vorm zijn geschreven - plotseling in de derde persoon enkelvoud zijn gesteld en dat het onderwerp zelf niet wordt genoemd 'hij' of 'zij' staat er nooit bij.

Op het blog en ongetwijfeld ook elders, maar de Taaldokter heeft nog meer te doen is ook een andere constructie gebruikelijk:.

Deze constructie heeft een bijzinsvolgorde, maar de hoofdzin ontbreekt, net als - weer - het onderwerp. Ook hier lijkt - in combinatie met de inhoud - de enigszins vervreemdende formulering een komische bedoeling te hebben. De mogelijkheden van deze uiterst productieve constructie zijn onbeperkt, wat moge blijken uit het bericht dat slechts bestond uit: De Taaldokter weet het niet.

Even terugkomend op de ' terugvalsituatie ' van Y. Of dat-en-dat geen germanisme is, of anglicisme, of gallicisme, wordt de Taaldokter vaak gevraagd, niet zelden op dat beste-leerling-van-de-klas-toontje 'Meester, hadden we geen huiswerk voor vandaag? Telkens moet hij dan weer antwoorden dat hem dat koud laat, normatief bezien; natuurlijk is het best interessant hoe zo'n woord een plaats verovert in het Nederlands.

Af en toe is hij getuige van dat inburgeringsproces. Ook nu weer, in een Amsterdamse tram, waar een meisje en een jongen op luide toon discussieerden over de merites van een tv-serie, tijdens welk gesprek een keer of vijf de term 'eppiezoot' viel.

De Taaldokter spitste zijn oren, en kon al snel met een lichte glimlach de betekenis van het woord achterhalen, toen de jongen toegaf zijn mening te baseren op 'de enige eppiezoot die hij had gezien'. Wat een nietszeggende leus zeg. Hebben we het over 'Kunst: De poster hing overigens in een vitrine van de fraaie nieuwbouw van kunstcampus de Singel. De Taaldokter nam kennis van de kritiek op, de apologie van en de discussie over het aantal vrouwen in het nieuwe kabinet, en daar schoot hem de dame te binnen die - werkzaam op een Nederlandse ambassade in een ver land - tijdens een receptie tegemoet werd getreden door de ambassadeursvrouw met de woorden: De Taaldokter stond ineens stil bij de incongruentie tussen 'op jonge leeftijd' en 'op hoge leeftijd'.

Je zou verwachten dat het tegenovergestelde van 'op jonge leeftijd' luidde: Wel kwam 'op lage leeftijd' hem iets gebruikelijker voor dan 'op oude leeftijd'; toch meende hij dit zelden te horen: En eigenlijk deed dat hem denken aan iets 'wat financieel niet duur kost, qua geld betreft'.

Maar misschien kwam hij zelf op leeftijd. Beetje flauw, maar niet flauw genoeg om onvermeld te laten, uit een restaurantrecensie: Taaldokters 'hertaalde' Troonrede ultra light vandaag in Het Parool. Over puntkomma's gesproken zie hieronder: Een Genootschap ter Bevordering van de Puntkomma , bijvoorbeeld.

De Taaldokter kreeg de volgende vraag: Of is het hetzelfde als de metro die door een ver storing later komt? De Taaldokter vermoedt dat 'aanloggen' is bedacht door puristen die 'inloggen' te Engels vinden klinken. Maar niets is zeker. Google geeft daarvoor zo'n Op de vergelijking met 'verstoring' was de Taaldokter zelf niet gekomen, maar nu u erover begint Behalve dat het wat merkwaardig klinkt, zijn er geen overeenkomsten met die 'verstoring'.

Het typische van dat 'verstoring' is dat het min of meer wordt gebruikt in de betekenis van 'storing', met 'ver-' ervoor. Het rare van een trein die niet rijdt wegens een 'verstoring' is dat datgene wat wordt verstoord niet is genoemd. Gewoonlijk gaat het om een verstoring van iets , bijvoorbeeld de openbare orde. Hier wordt het woord zelfstandig gebruikt. Daarnaast maakt de overeenkomst met het woord 'storing' dat vervoerbedrijven gebruikten totdat 'verstoring' in zwang raakte de constructie interessant: Die vervoerders denken na over hun taalgebruik 'een aanrijding met een persoon' ; het lijkt aannemelijk dat men koos voor 'verstoring' in plaats van 'storing' omdat dit laatste minder nadruk legt op technische mankementen waarvoor men zelf verantwoordelijk is , maar onbeïnvloedbare krachten van buitenaf suggereert, het werk van verstoorde geesten zelfs.

Hoe de Taaldokter soms graag peinst over bijna niets. Beter gebekt had natuurlijk 'Uit onderzoek is gebleken dat Iets komt nu eenmaal niet vast te staan uit iets. Waarschijnlijk vond de schrijver 'komen vast te staan' stelliger dan een constructie met 'blijken'.

Dat had een woordje als 'onomstotelijk' kunnen oplossen. Dat 'is komen vast te staan' volgde dermate snel op 'Uit onderzoek', dat je mocht verwachten dat die wat merkwaardige constructie een redacteur zou opvallen. Dat dat blijkbaar niet gebeurde - of, erger, geen consequenties had -, dát was nou echte taalverloedering in tegenstelling tot bijvoorbeeld het schier oeverloze gedoe over 'leenwoorden'.

Zo erg was dat nou ook weer niet. De Troonrede nu ook in hertaalde ultra light -versie! Dus aan de slag en ophouden met zeuren, zodat u later tevreden kunt leven. Wanneer precies, dat is nog onzeker.

De Taaldokter had nooit veel op met 'hertalingen'. Toen las hij de troonrede van Je kon het er lang en breed over hebben - er stond wel degelijk iets in. Je moest alleen even de overbodige woorden schrappen en hier en daar parafraseren. Daarom hier de herschreven versie. Kijk hier voor de oorspronkelijke. En was de Taaldokter nu plotseling zo'n geborneerde zeurpiet geworden?

Nee hoor, het stond er allemaal echt. Alleen in zo'n woorden te veel. Wie 'verwachtingspatroon' zegt in plaats van 'verwachtingen' doet alsof hij zelf niet van de straat is, wil suggereren dat de mensen over wie hij het heeft dat niet zijn, of allebei. Komt verrassend vaak voor 'in de voetballerij', bijvoorbeeld hier en hier , maar ook daarbuiten. De Taaldokter ontving een brief van een pensioenfonds.

Hij voelde ook een 'maar;' aankomen. Zó onacceptabel waren die maatregelen echter, dat het pensioenfonds vervolgde: De Taaldokterpraktijk leert iets heel anders: En, voegde hij er achter zijn hand aan toe: Voor de potentiële sollicitant rijst de vraag: Het wachten is op zo'n lied met Nederlandse voorbeelden s'middags: Mooie, eenvoudige uitleg van wetenschappelijke problemen rond 'het ontstaan van taal' - met zeer grappige reactie - klik hier!

Volgens de Volkskrant kun je in onderhandelingen een time-out 'inlasten'. Dat lijkt de Taaldokter sterk: Is 'inlasten' een hypercorrectie of een slordigheidje? De Taaldokter hoorde een krokodillentranerig gesprek over vrouwen tussen twee middelbare mannen: Heb je geen dochter?

Meer komkommerproza, dit keer uit een offerte van - nota bene - een cateraar: Het is uitstekend voor de kwaliteit waar wij ons strak op te kunnen focussen. We zullen echter te allen tijde flexibel met uw indeling omgaan en zullen graag vooraf op enig moment het verloop van de avond met u afstemmen. In verband met eventuele speeches of andere voorkomende situaties. Gelukkig is het een 'graatmeter om naar toe te werken', geen ijkpunt. Dat begint er al meer op te lijken.

Dan volgt de zin die mét dat 'te' een fraaie anakoloet vormt, en erzonder gewone wartaal: Fijn ook dat het om 'strak focussen' gaat. Toch kreeg de Taaldokter er 'op enig moment' genoeg van. In verband met deze 'voorkomende situatie'. In de vakantieperiode mag het ook best eens over het Engels gaan ook lid van de familie der West-Germaanse talen trouwens, en je ziet er soms verrassend bekend voorkomende verschijnselen. De Taaldokter probeerde in te loggen op Twitter, en toen verscheen deze boodschap op het scherm: Something is technically wrong.

Thanks for noticing - we're going to fix it up and have things back to normal soon. Even afgezien van dat misplaatste 'Thanks for noticing' verbaasde de Taaldokter zich over dat 'to fix up', dat allerlei betekenissen heeft, waaronder iets als 'to improve the condition'. Die zou hier best van toepassing kunnen zijn, maar waarom niet gewoon gezegd: To fix up lijkt een exponent van de Engelse variant van de Nederlandse voorvoegselverwildering. Lekker woord wel, en ook in het Nederlands te gebruiken: Merkwaardig trouwens dat er wel een punt staat na 'vele jaren' maar geen komma na 'winter'.

Dat lieden die - naar analogie van de kwalificatie 'een fysieke uitdaging hebben' voor mensen met een lichamelijke handicap - 'een mentale uitdaging hebben' vaak in wat gewild neutrale termen over zichzelf en hun verleden spreken was de Taaldokter bekend.

Mét de suggestie 'als geneesheer-directeur', of, op z'n minst, 'verpleegkundige' - of, erger: Nu vertelde echter ook zo'n 'professional' over een 'cliënt' dat die 'een jarenlange geschiedenis in de psychiatrie' had. En de Taaldokter dacht weemoedig terug aan het manke meisje dat over zichzelf zei dat ze een 'handicapper' was. Man vertelt voor de camera dat hij en zijn vrouw niet langer samen zijn: Deed de Taaldokter denken aan die wat groots en meeslepende, maar toch prachtige strofe uit één van J.

Elburgs Sonnetten van de kleine waanzin: Ik leef van je gemis. Ik ben een wond. Ik ben niet meer te stelpen. Om eenheid, eensgezindheid, eendracht of nog iets anders te suggereren wurmt men te pas en te onpas de constructie 'met elkaar' in zinnen. Vaak als dat inhoudelijk onzin is, soms zelfs aanmatigend. Politiewoordvoerders die aan de vooravond van grote evenementen roepen: Tijdens de niet te vermijden tv-commentaren op het WK ging het veel over 'verwachtingmanagement': Het werd de Taaldokter even vreemd te moede toen hij, herlezing van Nescio's verhaal Buiten-IJ stakende om bij een bekende supermarkt zuivel in te slaan - in de schappen 'buitenei' trof.

Ooit heeft iemand bedacht dat namen tussen aanhalingstekens dienen te staan. Zo staat op het viaduct over de Afsluitdijk bij Kornwerderzand: Boers hield, als commandant van de kazemattenstelling op de Afsluitdijk, in mei lang stand tegen de Duitsers - om twee jaar later te worden gefusilleerd.

Nog afgezien van die spatie teveel of, desnoods, die apostrof te weinig:


opa neukt tiener sex in schagen


Thaise massage pijpen vrouw zoekt man voor trio


Naast het feit dat ruim mensen zich hebben aangemeld voor de TTIP demo in Amsterdam, staan er de komende maanden in aanloop naar de klimaattop in Parijs een scala aan klimaatacties op de agenda.

Dus jezelf feminist noemen is vaak nog best een stap. Een soort coming-out misschien. Je kunt het voorzichtig doen, eerst uitproberen bij je vrienden: Of, met een correctere term, als gender queer.

De reacties van zijn lezers waren hartverwarmend, maar zijn online coming-out bleek pas het begin. Nu, nog geen half jaar later, blijkt dat het toekomstbeeld dat de film ons voorschotelde de fantasie al bijna heeft ingehaald. Haagse basisscholen hebben besloten dat ze alleen nog een neutrale Piet zonder discriminerende kenmerken zullen verwelkomen. Een officieuze presentatie kreeg het album afgelopen weekend al op het Texelse Into the Wide Open-festival, met veel bejubeld optreden waarmee de nederrapper zijn publiek diep wist te ontroeren.

McGorry is ook een openlijke feminist, die zich verbond aan de Facebookcampagne Free the Nipple. Een kop die meteen de kern is van onze post vandaag: Etnische profilering bij de politie. Etnische profilering bij sollicitaties. Het gebrek aan vrouwelijke hoogleraren en vrouwen in de top van het bedrijfsleven. De ondervertegenwoordiging van vrouwen en minderheden op tv. Iets minder feministen weten dat de test afkomstig is uit Bechdels beeldroman Dykes to Watch Out For. Maar gelukkig, onze favoriete podcast van Heleen Debruyne en Anaïs Van Ertvelde over seks, het vrouwelijke lichaam en alles wat je er niet over wist maar altijd al wilde weten, is terug.

Het antwoord lijkt ons wel duidelijk: Homo is in feite een voorvoegsel: Meer vrouwen op tv! Wat ze niet wist, was dat iemand het nodig vond om dat te filmen en het filmpje op het inmiddels beruchte Reddit te zetten. De gevolgen waren helaas voorspelbaar: Rape culture is ook hier nog niet uitgeroeid, sletvrees tiert op veel plaatsen nog welig en op Facebook mogen mannentepels wel, maar vrouwentepels niet. Al een week lang beheerst het Griekse ja of nee het nieuws.

En wel dat de federale overheid van de Verenigde Staten het homohuwelijk in alle staten gelegaliseerd heeft. Intussen kwam afgelopen weekend de jarige Arubaanse Mitch Henriquez na afloop van Haagse muziekfestival Night at the Park door politiegeweld om het leven.

De dames van Vuile Lakens weten dat hun nieuwe fans smachtend wachten op meer podcasts over seks, het lichaam en alles wat je altijd wilde weten maar nooit durfde te vragen — en soms wat je had willen weten als je wist dat het kon. Voor Jacobin schreef ze een artikel waarin ze dat toelicht aan de hand van twee voorbeelden: Maar hoever gaat Maia zelf?

Deel 2 van de strip Pussy Shave old school owl tattoo Manboobs — of niet? Deel 2 van de s Wie de eerste aflevering heeft gemist, kan hem HIER teruglezen. De Queen Bee, de geslaagde topvrouw die andere vrouwen ervan weerhoudt om die top ook te bereiken, is een mythe. Een grootscheeps onderzoek van maar liefst twintig jaar bij 1.

Het is een van de grootste filmfestivals ter wereld die zich volledig toelegt op mannelijkheid, vrouwelijkheid en alles wat zich ertussen, erboven, eronder of erbuiten beweegt.

Vuile Lakens debbie smits jacht In België zijn ze een enorme hit. Onder de titel Vuile Lakens maken genderexpert Anaïs Van Ertvelde en schrijfster Heleen Debruyne podcasts over seks, het lichaam en alles wat je altijd wilde weten maar nooit durfde te vragen — en soms wat je had willen weten als je wist dat het kon. Fury Road draait nu twee weken in de bioscopen en is een onmiskenbaar commercieel succes.

De gevestigde partijen verloren vrijwel overal hun meerderheid ten faveure van Podemos en andere indignados-bewegingen. Door vriendin en collega Roos van Ees wordt ze ingewijd in de cultuur van manga, kawaii en hentai.

Want conventionele porno is best beperkt, als je erover nadenkt. Het is een goed gekozen titel, De IJzeren Eeuw, want de negentiende eeuw, die centraal staat in de reeks, was geen gemakkelijk tijdvak. Haar moeder zei haar niet te mokken, maar om er iets aan te doen. Wij zouden niet durven. LOVER heeft twee mannelijke redacteuren en één mannelijk bestuurslid en daar zijn wij immens dankbaar voor. Daarom hebben we vandaag hebben we een iets ouder artikel voor jullie, gedateerd eind maart, maar het is een tijdloos verhaal.

De winnares van dit jaar was de Vlaamse Laura Nys met haar scriptie Liefde, lijden en verzet. Een prachtig mechanisme, een lastig woord. Is er nou echt geen Nederlands equivalent van? De oproep is dus: De nieuwe She-Hulk, de nieuwe Ms. Marvel, de nieuwe vrouwelijke Thor, stuk voor stuk ontstijgen ze de overgeseksualiseerde stereotypen die het comic-universum zo lang gedomineerd hebben. Hoe kan een complete kunstdiscipline nou intrinsiek racistisch zijn?

Maar voor de jaren 70 was de fotografie het toch. Hoe lang is het geleden dat de VN wereldwijd werd toegejuicht voor haar HeForShe-campagne, die zo gloedvol werd aangekondigd door Emma Watson?

In Egypte, Pakistan en India vechten op lokale leest geschoeide superheldinnen voor vrouwenrechten. Daar zullen we de komende tijd nog een aantal keer op terugkomen, met zowel een verslag van de presentatie als een recensie van het boek. Moore is namelijk tot een gevangenisstraf veroordeeld.

Een Nederlands jongetje dat met Playmobil speelt, maar dat ineens het gevoel heeft dat zijn klasgenoten hem voor een Middeleeuwer met een baard houden. LOVER berichtte er al eerder over, in het verhaal van Charlotte Laws, die het opnam tegen de meest gehate man van internet, Hunter Moore, min of meer de uitvinder van wraakporno.

Zoals Reza Aslan zegt in het interview met CNN over de vermeende gewelddadigheid van de islam dat we zo graag kijken: In tegenstelling tot zijn ex-co-presentator Jeroen Pauw richt Witteman zich in zijn nieuwe programma Podium Witteman niet op de actualiteit. Ja, wel als de columnist Asha ten Broeke heet. Ze heeft lang gezwegen omdat ze eerst niet wist wat ze moest zeggen, zo opent ze. Op doktersadvies, zullen we maar zeggen. De moord op Nicole Simpson-Brown twintig jaar geleden werd het niet, ondanks alle televisie-aandacht.

Op één dag van de jaarwisseling verwijderd hebben we eindelijk onze eigen lijst met feministische hoogtepunten in voor jullie. Maar van de lijst met feministische hoogtepunten in van The Guardian werden we zó blij.

De Britse krant koos namelijk voor uitgesproken intersectionele kandidaten. Hier wordt de schermbreedte van je device opgeslagen. Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen wel of niet worden ingeladen of van een passende weergave worden voorzien.

Dit cookie wordt door cloudserverdienst Cloudflare gebruikt om de juiste bezoekers naar onze server door te sturen. Zonder dit id zou je geen pagina te zien krijgen. Deze cookies worden gebruikt door Google Analytics en zij geven ons inzicht in onze overigens anonieme bezoekersstatistieken.

Google Analytics wordt door FOK! Deze cijfers worden gebruikt om de site verder te optimaliseren. Bij video's die op onze site gebruikt worden worden door de aanbieder vaak youtube, maar er zijn meer aanbieders cookies geplaatst om bijvoorbeeld het aantal bekeken video's te meten. Bij de afbeeldingen die op de site geplaatst worden door onze bezoekers kunnen cookies geplaatst worden door de gebruiker zelf, danwel door de gebruikte hostingprovider.

Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het bereik van de afbeeldingen te meten. Deze advertentienetwerken verkopen ook advertentieruimte aan andere partijen. Welke partij gebruikt wordt kan per advertentie verschillen.

De adverteerders plaatsen cookies om onder meer het bereik te meten. McNamara , Colin Farrell Lt. Hart , Terrence Dashon Howard Lt. Bedford , Marcel Iures Col. Werner Visser , Linus Roache Capt. Ross , Vicellous Reon Shannon Lt. Gerber , Sam Jaeger Capt. Sisk , Scott Michael Campbell Cpl. Cromin , Rory Cochrane Sgt. Webb , Sebastian Tillinger Pvt. Joe Clary , Adrian Grenier Pvt. Abrams , Michael Weston Pfc.

Dersch , Sven Grefer Häftling Nr. Baumann , Andrew Tiernan LCpl. Schenke , Christopher Fairbank Sgt. Heydrich , Simon Kunz Lt. Krupp , Andrew Lee Potts Pvt. Neumann , John Carlisle Pvt. Mirus , Eddie Marsan Pfc. Kreuzmann , Jack Davenport LCpl. Ebert , Charley Boorman Pfc.

Franke , Nicholas Hamnett Pvt. Caroline Hubbard , Leslie Caron Sra. Kaela Evers , Robert Forster A. Calloway , Luke Wilson Dr. Peter Flynn , Dipak Pallana Mr. Andreas Tork , Jim Broadbent Dr. Lagermann , Tom Wilkinson Prof. Brooks Malloy , Jessica Collins Dr. Metal Head Hooker , Miguel A. Sticks , Debbe Dunning Pvt. Dutton Huey , Christopher Walken Mr.

Smith , Roma Maffia Ms. Jones , Marsha Mason Gov. Goines , David Morse Dr. Frank Ramsey , Matt Craven Lt. Bobby Dougherty , Rocky Carroll Lt. Petrov , Courtney B. Deveraux , Tonichi Fructuoso Sgt. Chi , Jeff Griffith Sgt. Jim Holloway , Peter Nelson Capt.

Crawford , Jophery C. Antonowsky , Jesse D. Kuhn Nathan Arizona Jr. Ida Lowry , Ian Holm Mr. Warrenn , Peter Vaughan Mr. Jaffe , Barbara Hicks Mrs. Dorothy Slater , Christopher Lawrence Dr. John Watson , Denholm Elliott Dr. Brandon , Earl Boen Dr.

MacReady , Wilford Brimley Dr. Kramer Hendricks , Collin Wilcox Dr. Gallagher , Ed Wright Mr. Reilly , Richard A. Kenneth Fuller , Marian Waldman Mrs. Harrison , Doug McGrath Sgt. Melik , Don Keefer Dr. Tryon , John McLiam Dr.

Aragon , Bartlett Robinson Dr. Nero , Peter Hobbs Dr. Klein , Peter Masterson Dr.